گذار

 

 عکسی با کیفیت پایین از موضوعی با اهمیت بالا.

سنگ قبری جالب در قبرستان بی بی دختران لایگزان.

قبرهایی با قدمت صد سال به بالا از بستگانم را یافتم اما هرچه تلاش کردم نتوانستم نوشته های مخدوش این سنگ رابخوانم. و اما در دشت تارم زمین مقابر ونظرگاه هایی از نسوان وجود دارد که در نوع خود بی نظیر است.و شاید نشانی از رواج میتراییسم در این وادی میباشد.تعدادی از این اماکن به شرح ذیل است:

١-شاه پریان واقع در دشت گله گاه که میزبان بیماران نظر کرده است

٢-بی بی هور بی بی نور در جوار آبگرم معدنوییه

٣- بی بی کهمان در جوار چشمه (چاه)آقای سید در گهکم

۴-بی بی دختران واقع در روستای لایگزان وباز مانده تمدن گرگران

۵-حضرت بی بی درجوار آبگرم بزرگ در ضلع جنوبی دشت که شرحش قبلا نگاشته شده  

۶-بی بی عایشه واقع در ضلع غربی رودگهگم وهاشم آباد فعلی

/ 1 نظر / 18 بازدید
عسل

ايكاش از قدمگاه ابوالفضل نزديك گنج و زيارت سيد واقع در طارم پائييني نزديك قلعه كهنه هم ياد ميكرديد طبق شنيدهام از مادرم اون موقع ها پاي زيارت سيد مردم جمع ميشدند و ابگوشت نذري مي خوردند