برگی از تاریخ تارم در عهد نادری

با مرگ نادر در سال 1747و1207شمسی اوضاع وخیم تر شد.هرج ومرج ونا امنی سرتاسر کرانه ی شمالی وجنوبی خلیج فارس ودریای عمان را فراگرفت.نیروی قدرتمند دریایی نادر یک شبه متلاشی شد ودرنتیجه ملا علی شاه(حاکم وقت بندرعباس) در وضعیتی بحرانی قرار گرفت .میر علی سلطان فرمانده ناوگان دریایی ایران درجلفار به بندرعباسی یورش برد وحسین علی بیگ،حاکم شهر،املاک خود را فروخته وبه سواحل جنوبی خلیج فارس فرار کرد.

میر علی سلطان در 17 آگوست همان سال از طرف علی قلی خان،حاکم لار به حکومت بندرعباسی منصوب شد.از طرف دیگر علی بیگ اوزباشیحاجی،حاکم تارم که در عهد نادرشاه راه های تجاری لار به بندرعباسی را مورد تاخت وتاز قرار داده ودر افول تجارت منطقه نقش مهمی را ایفا نموده بود،مدعی شد که از طرف شاهرخ شاه به حکومت لار و بندرعباسی منصوب شده است.


 جاده قدیم در جوار سرچاهان سابق با چشم انداز پوزه نمکی و آب باد بمپون در 100سال پیش /عکاس سرپرسی سایکس       

اودرمیانه سال1747م. به لار وارد شد،اما نارضایتی ها علیه اوبالا گرفت.اوبه قصد فتح بنادر به سمت بندرعباسی حرکت کرد.میر علی سلطان از ترس اوبه سمت احمدی ،موطن اصلی خود  فرار کرد ودرراه روستاهای اطراف را غارت نمود.در اکتبر1474 پسران علی سلطان - حییدربیگ وعلی بیگ- که از سرداران ولایت فارس محسوب می شدند،با سپاهی چهارصد نفری به بندعباسی یورش بردند،اما شکست خورده ونوه ی اوزباشی به نام علی سلطان رابا پسرش حیدربیگ و19 تن از افراد خاندان اوبه قتل رساندند.اوزبیک از طرفی دست دوستی به سوی عبدالشیخ،حاکم قشم دراز نمود وهمراه او به اطراف میناب یورش برد وپس از استخدام چندین نیرو به بندرعباسی بازگشت.اوازترس فرار نمایندگان کمپانی وتعطیلی تجارت بندرعباسی نامه هایی به نمایندگان کمپانی هلند وانگلستان نوشت وازآنان خواست تا برای حفظ وضع موجود با او علیه میرزا ابوطالب،حاکم منصوب شده از سوی شاهرخ شاه همکاری کنند . اما نمایندگان حاضر به همکاری با اونشده ودر نتیجه در ژانویه1748 حاکم جدید (میرزا ابوطالب)وارد شهر شد.

/ 0 نظر / 34 بازدید