پرسه در تاریخ

در تارم کهنه ودر جوار کشتزاران حاصلخیز بنایی تاریخی استواریش را به دست فرسایش و اضمحلال می سپارد.

آرامگاه سیدحمدی .این نامیست که عامه آنرا سینه به سینه برای ما به یادگار گذاشته اند اما با جستجو در متون تاریخی به کرات از او به عنوان پدر دوتن از صاحبان اثر و تذکره نام برده میشود.

1- سید علی بن حمدی که در حوالی سالهای 970 هجری شمسی میزیسته و صاحب تذکره " تحفه المحبین "است که به شرح حال ومسافرت و فرزندان شاه سیف الله قتال عارف نامی قرن ششم می پردازد .سید ابراهیم سید خلیل این کتاب را نثر به نظم در می آورد .ظاهراً اصل این کتاب نزد شخصی بنام آقای سید عبدالرحیم مصطفوی خلوری در امارات متحده نگهداری میشود.

2- سیدزین الدین علی ثانی بن حمدی مشهور به دیوانه و صاحب اثر " تحفه الراغبین "که در جنوب دشت تارم زمین و در سر راه آبگرم حضرت بی بی مدفون است .

                                                            آرامگاه سید حمدی در تارم کهنه

 این بنا درسال حدود 950 شمسی بنا به دستور جلال الدین خان حاکم لارستان یا شاه ابراهیم خان احداث گردیده .در آن سال لارستان با کمبود شدید باران مواجه بوده و حاکم با پناه بردن به مقبره شاه سیف الله قتال دعایش اجابت میشود و دستور میدهد بر مزار همه اعقاب قتال در همه جا بارگاهی ساخته شود .که البته در مورد سید حمدی شاید به پاداش تلاش فرزندش سیدعلی بن حمدی که در جمع آوری تاریخچه زندگی قتال کوششی فراوان کرده بود این امر صورت گرفته است.

در صحن درونی این آرامگاه قبر سیدحمدی بعلت فرسایش قابل تشخیص نیست . اماتعداد زیادی از خانواده کلانتران تارم درآن مدفون می باشند.

اما بازهم تاسف از آنکه فرسایش این بنا شدت بیشتری گرفته و احتمالا ......

/ 0 نظر / 79 بازدید