ناامنی در تارم زمین بهانه دخالت بیگانگان در جنوب

ایل بهارلو که از گماشتگان قوام الملک محسوب می شد،سهم زیادی در ناامنی بنادر جنوب بر عهده داشت.تهاجمات مکرر آن ها به بندرعباس ودیگر نواحی جنوب،علاوه بر ناامن ساختن منطقه،زمینه حضور ودخالت انگلیسی ها را در جنوب ایران فراهم می ساخت .چنانکه آن ها به بهانه حفاظت از جان ومال اتباع خود بارها اقدام به پیاده کردن نیرو در این صفحات کردند.

کاروان سایکس در گذر از تنگ زاغ مرکز اصلی راهزنان 1291ش /بعدها در همین مکان پاسگاهی به نام پرعابدین جهت حفظ امنیت برقرار گردید

انتشار خبر تهاجم گروهی از اشرار بهارلو به سرکردگی علیقلی بیگ به بندرعباس ، نه تنها موجب وحشت ونگرانی اهالی گردید بلکه جاده بندرعباس به کرمان را نا امن وانتقال مال التجاره درجاده مزبور را موقتا متوقف ساخت.این مسئله با واکنش مقامات انگلیسی منطقه روبه رو گشت، به طوری که با درخواست کاپیتان ری،کنسول انگلیس در بندرعباس،کشتی جنگی فاکس در 26 آگوست 1911 م/ ،وارد بندر گردید . با وجود استعداد اندک نایب الحکومه وناتوانی وی در سرکوبی اشرار،ملاقاتی که میان وی،اعتضاد حضرت،با کاپیتان ری،کنسول انگلیس روی داد،نایب الحکومه ضمن تکذیب شایعه تهاجم اشرار،خود را بی نیاز از کمک نیروهای انگلیسی دانست وخواستار خروج فوری کشتی جنگی فاکس از آب های خلیج فارس گردید . با وجود خروج کشتی فاکس از آب های بندرعباس ودر حالی که نایب الحکومه سعی داشت مقامات انگلیسی وهمچنین اهالی را از وجود امنیت مطمئن سازد،حمله علیقلی بیگ ویارانش را به کاروانی در جاده بندرعباس –کرمان،تمام برنامه های نایب الحکومه را خنثی ساخت.این امر باعث شد تا کنسول انگلیس به بهانه محافظت از اتباع خود،دستور اعزام نیرو به بندرعباس ر اصادر کند.

اگر چه تلاش های نظام السلطنه که از اوایل سال 1011م/ به عنوان والی وارد فارس شده بود،به خصوص اقدام وی  برای اعزام اردویی مرکب از یک فوج وعده ای سوار وتوپخانه برای تنبیه اشرار عرب وبهارلو توانست تا حدودی امنیت راه های تجاری را تامین نماید،اما پس از مدتی راه های جنوب بر اثر شرارت های اشرار مزبور مجددا نا امن گردید.دریکی ازتهاجمات،گروهی از بهارلو به سرکردگی علیرضا طارمی در 20 مارس 1911م/ با حمله به کاروانی در جاده کرمان به بندرعباس، اموال کاروان مزبور را که متعلق یه تجارتخانه کاستلی ایتالیایی بود به سرقت بردند.بلافاصله سفارت ایتالیا در مراسله ای که به وزارت خارجه ایران ارسال کرد،با اعتراض به اغتشاش ونامنی جاده مزبور،خواستار استرداد اموال مسروقه گردید.وزارت امور خارجه نیز در نامه ای که در 30 آپریل 1911م ،به وزارت داخله فرستاد، با ذکر اهمیت این موضوع وبه خصوص خسارت زیادی که از این طرق متوجه اولیای دولت خواهد شد ،خواستار اقدامات لازم آن وزارت در خصوص دستگیری سارقین واسترداد اموال مزبور گردید.

انگلیسی ها در گهکم 1291

آگوست 1912م/ ، بندرعباس ونواحی اطراف ان بار دیگر شاهد حملات گروهی از ایل بهارلو بود.آن ها ضمن ایجاد نا امنی واغتشاش،اموال زیادی از اهالی را نیز به سرقت بردند .کنسول انگلیس در مورد حملات آن ها چنین گزارش داد :

بهارلوها به گمرک بندرعباس که نزدیک رودخانه میناب بود حمله برده،صاحب منصب گمرکی را کتک زده،هشتصد تومان پول نقد وشش قبضه تفنگ از گمرک به سرقت بردند،احشام زیادی چاپیدند که مقداری از آن ها مال رعایای انگلیس بود.

(خلیج فارس انوری)

/ 2 نظر / 76 بازدید
امیر بهارلو

کاملا جهت دار و مغرضانه مبارزات مردم و ایلات خمسه فارس را علیه استعمار انگلیس چپاول و غارتگری نمایش دادید

طاهر زاور

خیلی جالب بو. دستت درد نکو