# طارم

ترانه تنهایی

((ترانه تنهایی)) رویای رسیدن:    به آتن                                                                                                                                                                به مادرید                 به هاوانا رویای رسیدن به قاهره به دهلی نو             به ماناگوا آه در پرتو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید